Man går bara i skolan en gång i livet och under dessa år formas mycket av en människas relationer och vänskaper.

Medan vissa klasskamrater tappar kontakten med varandra förblir andra vänner för livet och mycket av det beror på hur stämningen var i klassen när det begav sig.

Väljer man att skaffa klasströjor kan man göra klassammanhållningen extra stark eftersom det är något unikt för just ens egen lilla grupp.

Dessa tröjor kan vara roliga, snygga, knäppa eller till och med jättefula om man vill och tycker att det skulle vara kul; så länge tröjan symboliserar klassen och dess olika individer kan det bli en sann samhörighetssymbol.

Gemenskapen inom ett lag symboliseras av dess enhetliga kläder och detsamma gäller för olika yrkens uniformer. När man bär vissa kläder blir man en del av en grupp och det är just det som är så bra med klasströjor.

Det kan handla om en specifik färgkombination eller en slogan; det spelar egentligen ingen roll så länge alla tycker att de är roliga att ha på sig.

Med proffsig tryckteknik kan man idag få mycket bra resultat som helt följer alla önskemål och man kan använda foto, ritningar, bokstäver och siffror, helt enligt tycke och smak. Huvudsaken är att resultatet blir någon specifikt för klassen!

Det är inte bara tröjan i sig som skapar sammanhållning för klassen utan även själva framställningsprocessen. Genom att göra detta till ett grupprojekt får alla vara med i utformandet vilket även det kan öka klassens solidaritet och vänskap.

Att vara kreativ är alltid roligt och om klassen kan enas unisont om ett visst motiv är det en upphöjande faktor när det kommer till gruppsammanhållningen. Glädjen när man sedan får se det färdiga resultatet och sätta på sig sina tröjor blir en rolig, unik upplevelse som alla delar i stunden.