Har man trettio elever i en klass kan detta innebära att det finns trettio, ofta starka, åsikter om hur klasströjorna skall se ut varje år.

Det kan leda till gräl och uppror men också till skratt och glädje. Med så många viljor och olika smaker, hur skall man kunna bestämma ett tema som alla gilla?

Svaret är demokrati! Detta brukar elever alltid respektera och därför är röstning det allra bästa sättet att hantera valet.

Låt demokratin flöda

Om alla är överens om att var och en får lägga sin röst på hur klasströjan skall se ut kommer även de som inte gillar motivet så mycket åtminstone känna sig delaktiga och kunna respektera det slutgiltiga valet.

För att få fram olika förslag kan det vara roligt för alla inblandade att ha en tävling. Det kan gå ut på att man kommer på en slogan, ett motiv att fota, en färg eller till och med ett fullständigt förslag för hur hela tröjan skall se ut.

Den som organiserar det hela kan göra detta på olika sätt: genom att dela in klassen i två eller flera grupper som får samarbeta med varandra och presentera sina förslag, genom att uppmuntra alla individuellt att som hemläxa hitta på en bra design eller genom att själv hitta på teman som eleverna får rösta på.

Håll val om genom hela processen

Ett annat sätt att sköta omröstningen på är att dela in den i olika delmoment. Man kan till exempel ha en omröstning om tröjans färg, en annan om texten och en tredje om bildval.

Här är chansen att alla fått igenom sin vilja på åtminstone en punkt, vilket gör att slutresultatet kommer att bli mer uppskattat och att ingen känner sig utanför.

Poängen är ju att tröjan skall representera hela klassen och att alla kommer att bära den med stolthet. Så sätt igång i demokratisk tävlingsanda och få fram den tröja som klassen bäst representeras med!